Ελληνική Εταιρεία Παιδιατρικής Νοσηλευτικής

 

2o Μετεκπαιδευτικό Βιωματικό Πρόγραμμα

Βιωματικό-Διαδραστικό Πρόγραμμα Μαθημάτων για την Εκπόνηση Ερευνητικής Μελέτης

5th PNAE congress on Paediatric Nursing

5-6 June in Tartu,Estonia

4η Νοσηλυτική Ημερίδα

Νοσηλευτική Αξιολόγηση του Παιδιού:Υγιές ή Άρρωστο;

8η Συνάντηση Νοσηλευτών Παιδοαλλεργιολογίας - Παιδοπνευμονολογίας

6 Δεκεμβριου 2019-Μέγαρο Συνεδριακό Κέντρο  Αθηνών

FOLLOW US ON

Top