ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΞΕΩΝ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ»

Η Ελληνική Εταιρεία Παιδιατρικής Νοσηλευτικής σε συνεργασία με το Εργαστήριο Παιδιατρικών Νοσηλευτικών Εφαρμογών του ΕΚΠΑ διοργανώνει το μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα: «ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΞΕΩΝ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ». Σκοπός του προγράμματος είναι: Η επιστημονική και κλινική εκπαίδευση των νοσηλευτών στη φροντίδα παιδιών στο χώρο του σχολείου, καθώς και η απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων για την αποτελεσματική συμβολή του νοσηλευτή στη διαχείριση βασικών παιδιατρικών συμβαμάτων που προκύπτουν στο χώρο του σχολείου αλλά και στην προαγωγή της φυσιολογικής ανάπτυξης του παιδιού. Το κόστος του προγράμματος ανέρχεται σε 150 ευρώ.Το πλήρες πρόγραμμα του μετεκαπιδευτικού προγράμματος 

ΒΙΩΜΑΤΙΚΟΣ – ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚOY ΑΡΘΡOY

Η Ελληνική Εταιρεία Παιδιατρικής Νοσηλευτικής σε συνεργασία με το Εργαστήριο Παιδιατρικών Νοσηλευτικών Εφαρμογών του ΕΚΠΑ διοργανώνει το μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα «Βιωματικός – Διαδραστικός Κύκλος Μαθημάτων για τη Συγγραφή και τη Δημοσίευση Επιστημονικoύ Άρθρου». Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε Νοσηλευτές και θα πραγματοποιηθεί Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο του 2018, ημέρα Παρασκευή, συνολικής διάρκειας 20 ωρών. Το πλήρες πρόγραμμα του κύκλου μαθημάτων 

FOLLOW US ON

Top