Βαρβάρα Μπουτοπούλου

Νοσηλεύτρια Εξειδικευμένη στην Παιδοπνευμονολογία - Παιδοαλλεργιολογία

Βασιλική Μάτζιου

Καθηγήτρια Παιδιατρικής Νοσηλευτικής

Ευανθία Κωνσταντάκη

Νοσηλεύτρια Εξειδικευμένη στην Παιδοπνευμονολογία - Παιδοαλλεργιολογία

Ευφροσύνη Βλαχιώτη

Προϊστάμενος Νοσηλευτής, ΠΕ MSc PHD

Παντελής Περδικάκης

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ ΠΕ, MSc, PhD

Παπαντώνη Μαρία – Μαρίνα

Νοσηλεύτρια Εξειδικευμένη στην Παιδοπνευμονολογία - Παιδοαλλεργιολογία

Μητώση Νίκολη

Νοσηλεύτρια ΠΕ, MSc, Εξειδικευμένη Νοσηλεύτρια Διαβήτης King’s College of London, E.Κ.Π.Α