13 Ιανουαρίου, 2018

13 Ιανουαρίου, 2018

Φροντίδα περιφερικών φλεβικών καθετήρων

Οδηγίες σχετικά με τη φροντίδα και διατήρηση της βατότητας των περιφερικών καθετήρων σε παιδιατρικούς ασθενείς
0

€0,00

Ελληνικα