Ιούνιος 2018

11 Ιουνίου, 2018

Χρήση Κρέμας EMLA για τοπική αναισθησία-Πληροφορίες για γονείς

Πληροφο ρίες για τους γονείς σχετικά με τη χρήση τπικού αναισθητικού πριν τις επώδυνες παρεμβάσεις στα παιδιά
11 Ιουνίου, 2018

Χορήγηση Παρακεταμόλης για ήπιο και μέτριο πόνο-Πληροφορίες για γονείς

Πληροφορίες για τους γονείς σχετικά με τη χρήση παρακεταμόλης στην αντιμετώπιση του ήπιου και μέτριου πόνου των παιδιών
11 Ιουνίου, 2018

Η συμμετοχή των γονέων στη διαχείριση του πόνου σε επώδυνες διαδικασίες

Πληροφορίες για τη συμμετοχή των γονέων και την ανακούφιση του πόνου των παιδιών κατά τη διάρκεια επώδυνων διαδικασιών.
0

€0,00

Ελληνικα