Σεπτέμβριος 2020

8 Σεπτεμβρίου, 2020

Οδηγίες για τη χρήση μάσκας

Οδηγίες προς τους γονείς για τη χρήση μάσκας στο σχολείο
3 Σεπτεμβρίου, 2020

Προκήρυξη Προηγμένη Παιδιατρική Νοσηλευτική Φροντίδα

Το Τμήμα Νοσηλευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, προκηρύσσει 30 θέσεις Μεταπτυχιακών Φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 βάσει του Ν.4485/2017, στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)
3 Σεπτεμβρίου, 2020

Ενημέρωση για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα

Διαβάστε την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως σχετικά με το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα.

Σύνδεση

Χάσατε τον κωδικό σας;