Δεκέμβριος 2020

21 Δεκεμβρίου, 2020

ΕΥΧΕΣ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

8 Δεκεμβρίου, 2020

Ημερίδα : COVID-19: Προκλήσεις στην Οργάνωση & τη Λειτουργία των Μ.Ε.Θ. Παίδων

Η Ελληνική Εταιρεία Παιδιατρικής Νοσηλευτικής διοργανώνει με την υποστήριξη του Great Ormond Street Children’s Hospital webinar για τις Προκλήσεις στην Οργάνωση και τη λειτουργία των Μεθ Παίδων κατά την πανδημία COVID-19. Με στόχο την υποστήριξη των αναγκών των παιδιατρικών νοσηλευτών σε αυτή τη δύσκολη περίοδο και την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών, ελπίζουμε στην  ενεργό συμμετοχή σας.
3 Δεκεμβρίου, 2020

Οδηγίες προφύλαξης COVID για το χειρουργείο

3 Δεκεμβρίου, 2020

Οδηγίες προφύλαξης COVID για την εισαγωγή στο νοσοκομείο