Δεκέμβριος 2020

Δεκέμβριος 21, 2020

ΕΥΧΕΣ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Δεκέμβριος 8, 2020

Ημερίδα : COVID-19: Προκλήσεις στην Οργάνωση & τη Λειτουργία των Μ.Ε.Θ. Παίδων

Η Ελληνική Εταιρεία Παιδιατρικής Νοσηλευτικής διοργανώνει με την υποστήριξη του Great Ormond Street Children’s Hospital webinar για τις Προκλήσεις στην Οργάνωση και τη λειτουργία των Μεθ Παίδων κατά την πανδημία COVID-19. Με στόχο την υποστήριξη των αναγκών των παιδιατρικών νοσηλευτών σε αυτή τη δύσκολη περίοδο και την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών, ελπίζουμε στην  ενεργό συμμετοχή σας.
Δεκέμβριος 3, 2020

Οδηγίες προφύλαξης COVID για το χειρουργείο

Δεκέμβριος 3, 2020

Οδηγίες προφύλαξης COVID για την εισαγωγή στο νοσοκομείο

Ελληνικα