Αντιμετώπιση του πόνου

Ιούνιος 11, 2018

Χρήση Κρέμας EMLA για τοπική αναισθησία-Πληροφορίες για γονείς

Πληροφο ρίες για τους γονείς σχετικά με τη χρήση τπικού αναισθητικού πριν τις επώδυνες παρεμβάσεις στα παιδιά
Ιούνιος 11, 2018

Χορήγηση Παρακεταμόλης για ήπιο και μέτριο πόνο-Πληροφορίες για γονείς

Πληροφορίες για τους γονείς σχετικά με τη χρήση παρακεταμόλης στην αντιμετώπιση του ήπιου και μέτριου πόνου των παιδιών
Ιούνιος 11, 2018

Η συμμετοχή των γονέων στη διαχείριση του πόνου σε επώδυνες διαδικασίες

Πληροφορίες για τη συμμετοχή των γονέων και την ανακούφιση του πόνου των παιδιών κατά τη διάρκεια επώδυνων διαδικασιών.
Μάιος 21, 2017

Φλεβοκέντηση-Οδηγίες για γονείς

Οδηγίες προς τους γονείς σχετικά με τη φλεβοκέντηση των παιδιών
Ελληνικα