Επιστημονικά Άρθρα

3 Δεκεμβρίου, 2020

Οδηγίες προφύλαξης COVID για το χειρουργείο

16 Δεκεμβρίου, 2018

Τεκμηριωμένη φροντίδα του παιδιού που θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση μέσω Pathway

Περιλαμβάνει καλά τεκμηριωμένες παρεμβάσεις για τη διαδικασία λήψης κλινικών αποφάσεων σε συγκεκριμένη κατηγορία ασθενών και κατά τη διάρκεια ενός σαφώς καθορισμένου χρονικού διαστήματος.
16 Δεκεμβρίου, 2018

Οξεία κοιλία: Συμπτώματα και σημεία που πρέπει να αξιολογεί ο νοσηλευτής

Οξεία κοιλία:Συμπτώματα και σημεία που πρέπει νααξιολογεί ο νοσηλευτής.Μία παρουσίαση του Γεώργιου Βάου.
15 Σεπτεμβρίου, 2018

ΚΛΙΝΙΚΟΣ ΦΑΙΝΟΤΥΠΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΠΡΩΤΟΠΑΘΗ ΔΥΣΚΙΝΗΣΙΑ ΤΩΝ ΚΡΟΣΣΩΝ

Ενδιαφέρουσα παρουσίαση από την κ. Μπουτοπούλου Βαρβάρα, Νοσηλεύτρια ΠΕ, MSc, PhD, Προϊσταμένη ΜΑΦ ΠΓΝ Αττικόν μαζί με σημειώσεις.
15 Φεβρουαρίου, 2018

Φροντίδα περιφερικών φλεβικών καθετήρων-Ημερίδα ΕΕΠΝ 2018

Φροντίδα των περιφερικών φλεβικών καθετήρων σε επιμέλεια της κ. Ευφροσύνης Βλαχιώτη, Προϊσταμένης του Γραφείου Εκπαίδευσης του Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών "Αγία Σοφία" όπως παρουσιάστηκε στην ημερίδα της 10ης Φεβρουαρίου 2018
15 Φεβρουαρίου, 2018

Φροντίδα κεντρικών φλεβικών καθετήρων στα νεογνά-Ημερίδα ΕΕΠΝ 2018

Φροντίδα κεντρικών φλεβικών καθετήρων σε νεογνά, όπως παρουσιάστηκε στην Ημερίδα Νεογνολογικής Νοσηλευτικής της ΕΕΠΝ (Φεβρουάριος 2018) από τον κ. Παντελεήμονα Περδικάρη, Προϊστάμενο Ογκολογικού Τμήματος, Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών "Π & Α Κυριακού"
13 Ιανουαρίου, 2018

Φροντίδα περιφερικών φλεβικών καθετήρων

Οδηγίες σχετικά με τη φροντίδα και διατήρηση της βατότητας των περιφερικών καθετήρων σε παιδιατρικούς ασθενείς
21 Μαΐου, 2017

Εισαγωγή και Φροντίδα Κεντρικού Φλεβικού Καθετήρα σε Παιδιά και Ενήλικες

Οδηγίες προς τους νοσηλευτές σχετικά με τις κατευθυντήριες οδηγίες για τη φροντίδα παιδιού με πυρετό.
21 Μαΐου, 2017

Εκτίμηση και Παρακολούθηση παιδιού με Αφυδάτωση

Οδηγίες προς τους νοσηλευτές σχετικά με την εκτίμηση και παρακολούθηση παιδιών με αφυδάτωση.