3 Δεκεμβρίου, 2020

Οδηγίες προφύλαξης COVID για το χειρουργείο

16 Δεκεμβρίου, 2018

Τεκμηριωμένη φροντίδα του παιδιού που θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση μέσω Pathway

Περιλαμβάνει καλά τεκμηριωμένες παρεμβάσεις για τη διαδικασία λήψης κλινικών αποφάσεων σε συγκεκριμένη κατηγορία ασθενών και κατά τη διάρκεια ενός σαφώς καθορισμένου χρονικού διαστήματος.
16 Δεκεμβρίου, 2018

Οξεία κοιλία: Συμπτώματα και σημεία που πρέπει να αξιολογεί ο νοσηλευτής

Οξεία κοιλία:Συμπτώματα και σημεία που πρέπει νααξιολογεί ο νοσηλευτής.Μία παρουσίαση του Γεώργιου Βάου.