23 Νοεμβρίου, 2020

Η ορθή χρήση των γαντιών στην εποχή του COVID-19

20 Νοεμβρίου, 2020

Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στο Διαδίκτυο

20 Νοεμβρίου, 2020

Νοσηλευτές: Στην καρδιά της φροντίδας του ΣΔ

10 Νοεμβρίου, 2020

Η σημαντικότητα της εκπαίδευσης στη ρύθμιση του ΣΔ

3 Σεπτεμβρίου, 2020

Προκήρυξη Προηγμένη Παιδιατρική Νοσηλευτική Φροντίδα

Το Τμήμα Νοσηλευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, προκηρύσσει 30 θέσεις Μεταπτυχιακών Φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 βάσει του Ν.4485/2017, στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)
3 Σεπτεμβρίου, 2020

Ενημέρωση για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα

Διαβάστε την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως σχετικά με το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα.
20 Ιουλίου, 2020

Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα Αρχές ασφαλούς διαχείρισης ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στο χειρουργείο

Δείτε το πρόγραμμα.
28 Μαΐου, 2020

Ο Παιδιατρικός Νοσηλευτής Διεθνής και Ελληνική Πραγματικότητα

Ένα ενδιαφέρον άρθρο γραμμένο από την κ. Ευφροσύνη Βλαχιώτη, Νοσηλεύτρια ΠΕ, MSc, PhD, Προϊσταμένη Νοσηλεύτρια του Γραφείου Εκπαίδευσης του Νοσοκομείου Παίδων "Αγία Σοφία" και τη συγγραφική επιμέλεια της κ. Βασιλικής Μάτζιου, Καθηγήτριας Παιδιατρικής Νοσηλευτικής του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ για τους παιδιατρικούς νοσηλευτές στην Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο.
Ελληνικα